Spolupráce s firmami


     Spolupracujeme s celou řadou odborníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární ochrany a životního prostředí v rámci České republiky.

www.bozp-mk.cz © 2009

created by PoImT