Školení


Oblast školení pracovníků
  • vstupní a periodická školení BOZP řadových zaměstnanců
  • periodická školení BOZP vedoucích zaměstnanců v termínu 1x za 3 roky
  • vstupní a periodická školení PO řadových zaměstnanců
  • odborná příprava velitelů a členů preventivních požárních hlídek
  • školení zaměstnanců zajišťujících ostrahu
  • školení PO pro vedoucí zaměstnance v termínu 1x za 3 roky

www.bozp-mk.cz © 2009

created by PoImT